neue_Heimat: anderswo

neue_Heimat: anderswo

Zjawisko migracji w XXI wieku stało się jednym z najistotniejszych problemów ogólnoświatowych.

Rzesze ludzi codziennie ryzykują utratę zdrowia i życia w poszukiwaniu nowego, choć minimalnie bezpieczniejszego i bardziej komfortowego miejsca dalszej egzystencji, a światowe instytucje i kraje rozwinięte nie znajdują efektywnych rozwiązań dających perspektywę kontroli tego zjawiska.

Migracja, topos drogi, poszukiwanie domu, to zjawiska, które były i są ciągłym udziałem ludzkości, a wciąż domagają się namysłu intelektualnego oraz kontemplacji artystycznej. Wiedział o tym już Franz Schubert, pisząc swój cykl “Winterreise D.911” w 1827 roku. 167 lat później, będąc na emigracji w Stanach Zjednoczonych, polski tłumacz i poeta Stanisław
Barańczak napisał tomik poezji pt. “Podróż zimowa” z zamiarem, aby ten wykonywany był do muzyki F. Schuberta.

Mieczysław Wajnberg, uchodźca z Warszawy roku 1939, podczas II Wojny Światowej tułający się po rubieżach ZSRR, a potem do śmierci osiadły w Moskwie, z urodzenia Polak, do końca życia komponujący lirykę wokalną do słów polskich poetów oraz władający biegle po polsku (w jidysz znał tylko kilka słów), to przykład emigranta totalnego – zarówno pod względem miejsca zamieszkania, narodowości, jak i przynależności etniczno-religijnej.

Na polsko-niemieckie relacje w znacznym stopniu wpływa powyżej opisane zjawisko migracji – wiele niemieckich rodzin ma polskie korzenie, albo miało styczność z Polakami-emigrantami, poszukującymi lepszego życia w Niemczech. Artystyczna próba wspólnego polsko-niemieckiego pochylenia się nad zjawiskiem migracji w skali transgranicznej oraz globalnej będzie naczelnym tematem niniejszego projektu.


Pieśni z cyklu “Winterreise” F. Schuberta do słów W. Müllera i S. Barańczaka, a także liryka wokalna do słów polskich poetów na bas Mieczysława Wajnberga stanowić będzie podstawę muzyczną oraz artystyczny fundament, na którym niemiecki artysta, reżyser i poszukiwacz nowych form ekspresji teatralno-muzycznej Axel Heil wraz z dwójką śpiewaków, solistów z Polski i Niemiec, specjalizującymi się w wykonawstwie liryki wokalnej F. Schuberta oraz M. Wajnberga (Tomasz
Raff – bas, Polska, Manuel König – tenor, Niemcy), stworzą unikalny spektakl artystycznie rozwijający temat oraz prowokujący namysł nad zjawiskiem migracji.