neue_Heimat: anderswo

Zjawisko migracji w XXI wieku stało się jednym z najistotniejszych problemów ogólnoświatowych.

Rzesze ludzi codziennie ryzykują utratę zdrowia i życia w poszukiwaniu nowego, choć minimalnie bezpieczniejszego i bardziej komfortowego miejsca dalszej egzystencji, a światowe instytucje i kraje rozwinięte nie znajdują efektywnych rozwiązań dających perspektywę kontroli tego zjawiska.

Migracja, topos drogi, poszukiwanie domu, to zjawiska, które były
i są ciągłym udziałem ludzkości, a wciąż domagają się namysłu intelektualnego oraz kontemplacji artystycznej. Wiedział o tym już Franz Schubert, pisząc swój cykl „Winterreise D.911” w 1827 roku.
167 lat później, będąc na emigracji w Stanach Zjednoczonych, polski tłumacz i poeta Stanisław Barańczak napisał tomik poezji pt. „Podróż zimowa” z zamiarem, aby ten wykonywany był do muzyki F. Schuberta.

Na polsko-niemieckie relacje w znacznym stopniu wpływa powyżej opisane zjawisko migracji – wiele niemieckich rodzin ma polskie korzenie, albo miało styczność z Polakami-emigrantami, poszukującymi lepszego życia w Niemczech. Artystyczna próba wspólnego polsko-niemieckiego pochylenia się nad zjawiskiem migracji w skali transgranicznej oraz globalnej będzie naczelnym tematem niniejszego projektu.

Pieśni z cyklu „Winterreise” F. Schuberta do słów W. Müllera i S. Barańczaka, stanowić będzie podstawę muzyczną oraz artystyczny fundament, na którym niemiecki artysta, reżyser i poszukiwacz nowych form ekspresji audiowizualnej Axel Ludezon wraz z śpiewakiem-solistą, Tomaszem Raffem i pianistą Mischą Kozłowskim specjalizującymi się w wykonawstwie liryki wokalnej F. Schuberta stworzą unikalne, audiowizualne wydarzenie artystyczne rozwijające temat oraz prowokujące namysł nad zjawiskiem migracji.

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”
Partner projektu: https://ensembleartists.de