Przetwarzanie Danych Osobowych – subskrybenci newslettera

Administratorem danych osobowych subskrybentów newslettera Fundacji o.to.ja jest: Fundacja o.to.ja UL. LEOPOLDA STAFFA 12/14/50, 01-891 Warszawa, KRS: 0000536944 NIP: 1182104265 REGON: 36055997800000

Z Administratorem można skontaktować się mailowo: fundacja@otoja.org lub pocztowo na adres: ul. L. Staffa 12/14 lok 50, 01-891 Warszawa

Podstawa prawna i cele przetwarzania: dane przetwarzane są do celów informacyjnych, tj. wysyłki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, newslettera informującego o bieżącej działalności statutowej Administratora (Fundacji o.to.ja). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

Administrator przechowuje dane subskrybentów do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych (otrzymywanie newslettera)

Dane osobowe subskrybentów nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Podanie danych osobowych w celach informacyjnych (otrzymywanie newslettera) jest dobrowolne.

Subskrybentowi przysługuje prawo do:

  • wycofania zgody, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody,
  • żądania od Administratora dostępu do przekazanych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, bądź usunięcia,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczegoZ powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem za pomocą powyższych danych.

Dane osobowe subskrybentów nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO