Mesjasz 2018

Koncerty oratorium „Mesjasz” G. F. Händla realizowane w ramach zapoczątkowanego przez Fundację o.to.ja w 2014 roku projektu MESJASZ, którego celem jest wskrzeszanie wysokiej kultury muzycznej w warszawskich świątyniach stały się już tradycją adwentową stolicy.

Także i w tym roku, dzięki współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów Fundacja o.to.ja oferuje warszawskiej publiczności możliwość uczestnictwa w niezwykłym, dwudniowym, muzycznym misterium adwentowym.

Artyści skupieni wokół Fundacji proponują nową formułę przedstawienia jednego z najwybitniejszych arcydzieł muzyki oratoryjnej. Dwie integralne części tego samego koncertu oddzielone będą kilkunastogodzinną przerwą, dzięki której publiczność zdobędzie szansę na głębszą refleksję, namysł nad Muzyką i Słowem. Podłożem dla tej propozycji jest przede wszystkim chęć i potrzeba pogłębienia przeżyć koncertowych o wymiar duchowy, kontemplacyjny.

Pierwszego dnia usłyszymy I część oratorium, tzw. Adwentową, obejmującą zapowiedź przyjścia Zbawiciela na ziemię, drugiego zaś fragmenty II części oraz część III, tematycznie związane z misją zbawienia ludzkości, sądem ostatecznym, powtórnym przyjściem i aklamacją Mesjasza.

U źródeł idei projektu MESJASZ od początku jego istnienia było dążenie do wypracowania takiego kształtu koncertów, aby pod względem formalnym były one przystępne dla jak najszerszego grona odbiorców, nie tylko melomanów, nie rezygnując jednocześnie z dzieł o wysokiej próby wartościach artystycznych. Dwudniowa formuła ułatwia percepcję (każda z części potrwa około 70-80 min) oraz zapewni szerszy, bardziej elastyczny dostęp każdemu zainteresowanemu.

Wśród wykonawców znajdą się cenieni w Polsce i za granicą soliści śpiewacy, dwa chóry: Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II ( kier. Zofia Borkowska) oraz Ursynowski Chór Iuvenis (kier. Jakub Kaczmarek) oraz Zespół Instrumentów Dawnych Gradus ad Parnassum zrzeszający wysokiej klasy muzyków barokowych pod kierownictwem znakomitego polskiego klawesynisty Krzysztofa Garstki, który również poprowadzi muzycznie całość wykonania.

Ursynowskie Muzyczne Misterium Adwentowe

„Mesjasz2018”

na podstawie Messiah HWV 56 – G. F. Händel

w dwóch częściach

22 grudnia 2018, sobota, godz. 20:00

23 grudnia 2018, niedziela, godz. 15:30

 

Zespół Instrumentów Dawnych Gradus ad Parnassum

Kierownictwo muzyczne Krzysztof Garstka

Aleksandra Klimczak – sopran

Małgorzata Bartkowska – alt

Rafał Grozdew – tenor

Tomasz Raff – bas

Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II

Pod kierownictwem Zofii Borkowskiej

Ursynowski Chór Iuvenis

Pod kierownictwem Jakuba Kaczmarka

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła,

ul. Dereniowa 12, Warszawa