Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI O.TO.JA
obowiązująca od dnia 24 maja 2018 roku

Fundacja o.to.ja realizuje swoje cele statutowe we wspólnocie Przyjaciół, Sympatyków oraz Darczyńców Fundacji, o których prywatność i ochronę danych osobowych pragniemy zadbać w jak najwyższym stopniu.

Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych przez Fundację o.to.ja jest:
Fundacja o.to.ja,
ul. LEOPOLDA STAFFA 12/14/50, 01-891 Warszawa, KRS: 0000536944 NIP: 1182104265 REGON: 36055997800000

Z Administratorem można skontaktować się mailowo: fundacja@otoja.org lub pocztowo na adres: ul. L. Staffa 12/14 lok 50, 01-891 Warszawa

Darczyńcy

Fundację o.to.ja można wesprzeć finansowo poprzez dokonanie darowizny na cele statutowe bezpośrednio na rachunek bankowy. Pozyskane wówczas dane osobowe widoczne w przelewie bankowym są przetwarzane w celach księgowo – podatkowych. Na stronie Fundacji o.to.ja jest możliwość dokonania wpłaty darowizny za pośrednictwem serwisu PayPal, gdzie podają Państwo dane wymagane do przeprowadzenia transakcji oraz dobrowolnie dane adresowe. Czasem korzystamy z internetowych narzędzi do zbiórek darowizn, tzw. serwisów crowdfundingowych, za pośrednictwem których można dokonać wpłat na konkretny projekt w określonym zamkniętym przedziale czasowym. W przypadku takich wpłat Państwa dane jako użytkowników serwisu są przetwarzane przez serwis na podstawie umowy powierzenia danych i przekazane Fundacji o.to.ja do dalszych celów księgowo-podatkowych. Z dobrowolnie w ten sposób podanych przez Państwa danych kontaktowych korzystamy sporadycznie aby poinformować o realizacji celów statutowych fundacji oraz aby podziękować za okazane nam wsparcie.

Subskrybenci

Fundacja o.to.ja przekazuje informacje na temat realizacji swoich celów statutowych w postaci wysyłki mailingowej – newslettera. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne, a danymi osobowymi, które Administrator pobiera i przetwarza są podstawowe dane kontaktowe: Imię lub Imię i Nazwisko, a także adres e-mail. Subskrybenci mają w każdym momencie prawo do wypisania się z subskrypcji, co skutkuje usunięciem danych osobowych z bazy Administratora. Więcej informacji dla odbiorców newslettera tutaj.

Podstawa prawna i cele przetwarzania:

  • dane subskrybentów przetwarzane są do celów informacyjnych, tj. wysyłki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, newslettera informującego o bieżącej działalności statutowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

  • dane subskrybentów mogą być przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie otoja.org/kontakt (art. 6. ust. 1 lit f) RODO)

  • dane darczyńców przetwarzane są w dokumentacji księgowej (art. 6. ust 1. lit. c) RODO) oraz do celów kontaktowo-informacyjnych (art. 6. ust 1. lit. a) i f) RODO)

  • dane współpracowników projektowych przetwarzane są w zakresie obowiązujących umów między Administratorem, a współpracownikami (art. 6 ust. 1. lit. b) RODO) oraz, po uzyskaniu dobrowolnej zgody, w celach informacyjno-kontaktowych (art. 6. ust. 1. lit. a) RODO), względnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO)

Administrator przechowuje dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych (otrzymywanie newslettera)

Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Przysługuje Państwu prawo do:

  • wycofania zgody, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody,

  • żądania od Administratora dostępu do przekazanych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, bądź usunięcia,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem za pomocą powyższych danych.

  • Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Dane osobowe, które przetwarza Administrator mogą być przekazywane do dalszego przetwarzania podmiotom związanym umowami z Administratorem, jednak wyłącznie w niezbędnych do realizacji tych umów oraz na polecenie Administratora celach, w szczególności firmom prowadzącym księgowość, usługi prawne, usługi IT, operatorom pocztowym

Podczas odwiedzania strony internetowej otoja.org w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej komputera zapisywane są małe pliki tekstowe, tzw Cookies (ciasteczka). Pliki te nie są przez nas wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających stronę internetową ani też do śledzenia ich nawigacji. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki jest możliwe ograniczanie lub blokowanie instalowania plików cookie.