Zarząd Fundacji

Aleksandra Klimczak – Prezes Zarządu

Tomasz Raff – Członek Zarządu

Jadwiga Niebelska-Deshmukh – Członek Zarządu