Projekty

Lato z Brochocką,
lato roku 2020 poświęcamy przygotowaniu dwóch prawykonań utworów młodej polskiej kompozytorki Katarzyny Brochockiej:

Psalmy 2020
oraz
Do nieba

Projekt Mesjasz – czyli wskrzeszamy muzykę sakralną w warszawskich świątyniach w ważnych okresach roku liturgicznego (opis)

Mesjasz2014

#Pasja2015 

Mesjasz2015

#Pasja2016

#Mesjasz2016

#Pasja17

o.to.ja – Kawa i Bach

Mesjasz ’17

#Pasja18

Mesjasz 2018