mesjasz17


Czy Warszawa wyobraża sobie Adwent bez „Mesjasza” G. F. Haendla?

Już nie musi.

Dzięki wysiłkom Fundacji o.to.ja wspartym przez Urząd Dzielnicy Ursynów kolejny już raz mieszkańcy Stolicy będą mogli przeżywać ten szczególny czas nie tylko patrząc na kolorowe witryny sklepowe i spotykając na ulicach św. Mikołajów i renifery.

Niezależny Adwentowy Projekt Artystyczny Mesjasz 2017 oferuje bowiem o wiele więcej. Tą „dodaną” wartością nie jest kolejny plik
pieniędzy przeznaczony na prezenty, ale możliwość zagłębienia się we Wcieleniu, Tradycji, a przede
wszystkim w sobie samym, za pomocą Muzyki najwyższej próby oraz poruszającego od wieków Słowa.

Artyści zrzeszeni wokół Fundacji o.to.ja od początku jej istnienia mają jeden priorytet artystyczny:
zwrócić uwagę każdego człowieka na jego wewnętrzne, niezbywalne i niewyczerpane bogactwo oraz
hamować redukcję osobowości zarówno widza, jak i artysty, do roli „zleceniobiorcy” bądź „konsumenta”.

Dzięki „Mesjaszowi 2017” Święta Bożego Narodzenia roku 2017 poszerzone zostaną o bogactwo
artystyczne, dzięki doświadczeniu którego każdy, nawet uznający siebie za najbardziej szarego z szarych, człowiek ma szansę wyjść odmieniony.

Ten wyjątkowy, choć już tradycyjny, koncert-spotkanie, odbędzie się w niedzielę 17 grudnia 2017 roku w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy alei KEN 101 w Warszawie.

Zabrzmi „Mesjasz” HWV 56 G. F. Haendla w obszernych fragmentach, wraz z odpowiadającymi czytaniami z Pisma Świętego.

Wykonawcy:

Aleksandra Klimczak – sopran
Rafał Grozdew – tenor
Piotr Olech – alt
Tomasz Raff bas
Adam Fidusiewicz – Słowo

Ursynowski Chór IUVENIS
pod kierownictwem Jakuba Kaczmarka

Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II
pod kierownictwem Zofii Borkowskiej

Zespół Instrumentów Dawnych Senza Battuta
Koncertmistrz: Ewa Pukos

Dyrygent: Dominik Mielko