Pasja 2020

W roku 2020 organizujemy prawykonanie nowego dzieła Katarzyny Brochockiej (*1982), napisanej w języku starogreckim na troje solistów, chór i kameralny zespół smyczkowy Pasji wg św. Marka.

Pasja wg św. Marka w języku starogreckim na troje solistów, chór oraz smyczkowy zespół kameralny to nowe dzieło Katarzyny Brochockiej, kompozytorki, librecistki, pianistki, doktorantki Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Forma kompozycji uwzględnia odniesienia kulturowe i historyczne prawdziwego wydarzenia przez zastosowanie greki antycznej, jej wpływ na kształtowanie rytmu, melodyki i harmoniki dzieła oraz nowoczesne spojrzenie na temat Męki Pańskiej, uwzględniające swoiste wykorzystanie głosów kobiecych. Jest to pierwsze oratorium o tematyce religijnej, a także pierwszy utwór w grece koine w twórczości K. Brochockiej, będący pierwszą pasją według św. Marka w oryginalnym języku Nowego Testamentu z wiodącą rolą żeńską. (c. a. 80’)

Słowami kompozytorki:
„Wybrałam pasję jako formę muzycznej wypowiedzi, aby rozpocząć nowy rozdział swej twórczości kompozytorskiej, poświęcając go wokalno-instrumentalnemu, oratoryjnemu dziełu religijnemu. Kiedy podjęłam decyzję o skomponowaniu Pasji Markowej w języku starogreckim – zdecydowałam się wykorzystać Nowy Testament grecki i polski, Nestle-Aland 28, wydany przez Pallotinum, gdyż jest to aktualnie najobszerniej naukowo opisana publikacja Nowego Testamentu. Język grecki zachował się w kościele prawosławnym, który odrzucił łacinę, a później samą zwierzchność Rzymu. Język ten jest nie tylko językiem oryginalnej ewangelii Marka, ale jest językiem sprzed podziałów (schizm, herezji, reformacji) w kościele, językiem z czasów językowej wspólnoty
pierwotnego kościoła chrześcijańskiego. Bibliści aktualnie powracają do tłumaczenia Pisma Świętego z greki, o czym świadczy choćby wydana niedawno Biblia Pierwszego Kościoła (wyd. Vocatio, 2016).
Ewangelia św. Marka jest nie tylko najbardziej skondensowana, ekspresyjna, prosta i najkrótsza spośród czterech ewangelii, ale przede wszystkim najwcześniejsza. Można powiedzieć – rdzenna,
gdyż faktycznie jest to pierwsza ewangelia – katecheza prawdopodobnie głoszona przez Św. Piotra i pisana pod jego opieką. Ten właśnie tekst, stary, ale wciąż w pełni nieodkryty, przemawia do mojej muzycznej wyobraźni. Wykorzystane przeze mnie techniki kompozytorskie wywiedzione są ze związku muzyki z tekstem, dotyczą formy utworu, sposobu organizacji materiału semantyczno-melicznego w partiach wokalnych, instrumentacji, harmoniki, faktury, brzmieniowości w kontekście organizacji materiału
wysokościowego, dynamiki, agogiki. Istotne dla mnie jest także wykorzystanie w Pasji głosów kobiecych. Kobiety trwały przy Jezusie do
śmierci: Jego Matka, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa, Salome i inne uczennice Jezusa, które podążały za nim do Jerozolimy. Pod krzyżem Matka Jezusa była tą niewiastą,
która stała się matką całego Kościoła, mistycznego ciała Jezusa, zaś Jan, umiłowany uczeń Zbawiciela – Jej pierwszym duchowym dzieckiem. Św. Marek jest oszczędny w słowach, co czyni go świetnym dramaturgiem, przez całą Ewangelię podkreśla walkę Jezusa z szatanem, od chrztu począwszy, przez 40 dniową walkę z nimi na pustyni, przez głoszenie ludziom Dobrej Nowiny i konieczności zmiany myślenia i odwrócenia się od grzechu, przez egzorcyzmy (wyrzucanie złych duchów, uzdrowienia), polemiki z faryzeuszami, którzy w swych interpretacjach zmieniają znaczenie Pisma Świętego dla własnych korzyści (pieniędzy, władzy, manipulowania ludem) i blokują prostym ludziom drogę do
zbawienia. To wszystko, czasem bez słów, możemy usłyszeć dzięki obecności chóru w przestrzeni muzycznej Pasji. Utwór obejmuje rozdziały 14 i 15ty Ewangelii, ale w Prologu umieszczony został pierwszy wers Ewangelii na znak, że to jest jedna katecheza. Obecność Aniołów, demonów, ludu, świętych kobiet, często zdecydowana, ale czasem nawet tak delikatna, że niemal milcząca, jest próbą przybliżenia Tajemnicy Ofiary Pana Naszego Jezusa Chrystusa. [AMDG]”

KATARZYNA BROCHOCKA
Kompozytorka, librecistka, pianistka, autorka oper, utworów symfonicznych, kameralnych i solowych, specjalizująca się w muzyce wokalnej i scenicznej. Laureatka międzynarodowych konkursów, w tym II Nagrody w Międzynarodowym Konkursie na Operę “Człowiek z Manufaktury” (Teatr Wielki w Łodzi, 2017), nagrody publiczności w kategorii Najlepszy spektakl muzyczny i opera 2013 Capital Fringe Festival (Waszyngton, 2013), nagrody dyrektora artystycznego Opera Vista Festival (Houston, 2010), Grand Prix w kategorii muzyki kameralnej ISB / David Walter Composition Competition (USA, 2008), otrzymała ponadto wyróżnienie w konkursie Nancy Van de Vate International Composition Prize for Opera (Wiedeń, 2008), także nagrody publiczności w kategorii Najlepszy spektakl muzyczny i opera Capital Fringe Festival (Waszyngton, 2013) i nagrody dyrektora artystycznego Opera Vista Festival (Houston, 2010). Finalistka Flourish Opera Competition (Londyn, 2012), konkursu stypendialnego Douglas Moore Fund for American Opera (Nowy Jork, 2010) oraz ICA Composition Competition (2010). Otrzymała ponadto wyróżnienie w konkursie Nancy Van de Vate International
Composition Prize for Opera (Wiedeń, 2008). Była stypendystką Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS (2016) oraz Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). Jej utwory wielokrotnie wykonywano w Polsce (w tym na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Wielkiego w Łodzi, Filharmonii Narodowej, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Wielkiego w Łodzi, oraz przez orkiestry Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Filharmonii Kaliskiej, Sudeckiej, Warmińsko-Mazurskiej oraz przez Wrocławską Orkiestrę Kameralną Leopoldinum) i za granicą (m.in. w OperaUpClose, / Londyn; Microscopic Opera, / Pittsburgh; Opera Vista, / Houston; Opera in the Ozarks, / Arkansas), także podczas festiwali, takich jak: Der Liederabend, Zyklus für Hannover im Museum August Kestner, (Hanower, Niemcy 2018); V European Double Bass Congress (Praga, Czechy, 2016), Audio Stage 2013 (Warszawa), 2013 Artscape Festival (Baltimore, USA2013), 2013 Capital Fringe Festival (Waszyngton, USA); a także w ramach 2009 SCI Region VI Conference (Oklahoma); 2009 International Society of Bassists Conventions (Kolorado 2015, Pensylwania 2009, Oklahoma 2007, Kolorado 2015), czy
festiwalu 2006 Musik Unserer Zeit (Münster, Niemcy), czy V European Double Bass Kongress (Praga, Czechy, 2016). Skomponowała muzykę ilustracyjną do wielu spektakli teatralnych realizowanych w teatrach
dramatycznych i lalkowych w całej Polsce. W maju 2015 roku, nakładem wydawnictwa CD Accord ukazała się jej debiutancka płyta (z Karolem Kowalem jako solistą), zawierająca jej utwory kontrabasowe (Brochocka, Weinberg: Double Bass Works), na której kompozytorka występuje także w roli pianistki. W lipcu 2018 artystka dokonała jako pianistka nagrania (z Anią Mikołajczyk-Niewiedział jako solistką) polskiej premiery fonograficznej swej opery „Młoda mężatka” (oficjalne wydanie zaplanowano przed końcem roku 2020 – CD Accord).

Katarzyna Brochocka jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie kompozycji Jana Antoniego Wichrowskiego oraz Wanda L. Bass School of Music at Oklahoma City University (USA) w klasie kompozycji
Edwarda Knighta. Studiowała także u Doiny Rotaru w ramach programu stypendialnego Socrates – Erasmus na Narodowym Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie.

Fragmenty demo / linki dostępne online:
Człowiek z Manufaktury – fragment finałowy – udostępniony oficjalnie przez TWŁ https://www.youtube.com/watch?v=EgK4H8bENGE
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran (fragment utworu, W. Świętoński – fortepian)
https://zamowieniakompozytorskie.pl/en/kompozytor/katarzyna-brochocka-2/
Brochocka & Weinberg: Double Bass Works
Tu Arabesque – from suite – for double bass solo:
https://www.youtube.com/watch?v=dNxGKxhANR8