pasja2016ochota

plakatPASJA2016_06

#Pasja 2016 na Ochocie to wydarzenie innowacyjne i bezprecedensowe na warszawskiej scenie muzycznej, chociaż oparte na dziele napisanym prawie 300 lat temu – Pasji wg św. Jana J. S. Bacha.

Paradoksalnie mówiąc, nie ma tu nic innowacyjnego – jest powrót do pewnych tradycji, o których ani wykonawcy, ani tym bardziej widzowie, nie pamiętają. Autorska wersja wykonawcza Pasji Janowej zakłada wskrzeszenie tych emocji, tej atmosfery, która wówczas wypełniała kościoły- naturalne miejsca, w których muzyka sakralna brzmi i inkarnuje się najefektywniej, zarówno w przeszłości, jak i teraz.

Do czego wracamy? Do tradycji wykonawczej, w której publiczność-wspólnota bierze aktywny udział w wykonywaniu dzieła – śpiewa partie dla niej przeznaczone (szczegóły). Wracamy także do przeżywania muzyki w czasie i miejscu przeznaczonym do jej wykonywania: w kościele, w Wielkim Poście.

Dzięki modyfikacjom wykonawczym (czytania zamiast śpiewanych recytatywów) forma dzieła będzie bardziej zwarta i przystępniejsza w odbiorze, szczególnie dla widza nienawykłego do odbioru muzyki klasycznej. Wprowadzenie języka polskiego w czytaniach oraz fragmentach chorałowych umożliwi głębszą identyfikację widza z dziełem, pełne zrozumienie dramaturgii oraz zanurzenie się w pasyjnej atmosferze muzyki, czasu i miejsca wykonania.

Pomysłodawcami tego niecodziennego wydarzenia są artyści zrzeszeni pod egidą Fundacji o.to.ja, organizacji powstałej po to, aby na nowo poszukać indywiduanej relacji widza z artystą na gruncie muzyki klasycznej – aby odszukać pierwotną potrzebę wykonywania i odbierania tej, traktowanej często „muzealnie” czy „ekspozycyjnie”, dziedziny sztuki.

Organizator „#Pasji2016 na Ochocie”, Dzielnica Ochota znakomicie rozumie powyższą potrzebę i prowadzi aktywną działalność, aby muzyka klasyczna była obecna w życiu lokalnej społeczności. Splendoru i prestiżu dodaje fakt, że wydarzenie włączone zostało w obchody 100-lecia przyłączenia Ochoty do Warszawy.

Członkowie zespołu Passion Ensemble to przede wszystkim młodzi artyści, w dużej mierze specjalizujący się w muzyce barokowej, grający na instrumentach z epoki. Obca jest im rutyna, a entuzjazm i poświęcenie muzyce są codziennością. Solistów i aktorów na codzień spotkać można min. w Filharmonii Narodowej, Operze Wrocławskiej, Warszawskiej Operze Kameralnej, Teatrze Współczesnym, teatrach dramatycznych oraz na srebrnym ekranie. Partie chóralne zaśpiewa wyśmienity chór Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Borzyma. Całość od skrzypiec koncertmistrz i szef zespołu – Alicja Sierpińska.

#Pasja2016 na Ochocie odbędzie się w Wielką Środę, 23 marca 2016 roku o godzinie 19:30 w kościele pod wezwaniem św. Jakuba przy pl. Narutowicza (ul. Grójecka 38).

Muzyka:
Pasja wg św. Jana J. S. Bach

Aleksandra Klimczak – sopran
Małgorzata Bartkowska – alt
Rafał Grozdew – tenor
Tomasz Raff – bas

Zespół Passion Ensemble
pod kierownictwem Alicji Sierpińskiej

Chór Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierownictwem Andrzeja Borzyma

Słowo:

Maciej Makowski – Ewangelista
Jakub Sewerynik – Jezus
Kamil Przystał – Piłat, Piotr

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego śpiewania!

SZCZEGÓŁY